top of page

belangrijke info

Via deze website kunnen geen wapens, munitie noch laders worden aangekocht. Het is enkel een digitale toonbank en een ter kennisgeving dat wij als officieel wapenhandelaar deze wapens in onze zaak te koop aanbieden.

De overdracht en verkoop kan enkel in de zaak te Brussel (Ukkel) gebeuren na de fysische controle of de kandidaat-koper, die meerderjarig is en afkomstig uit de Europese Gemeenschap, voldoet aan de voorwaarden opgenomen in de Belgische Wapenwetgeving en in het bezit is van een geldig jachtverlof, een sportschutterslicentie of vergunning model 4 voor vuurwapens. Geen toegang tot de winkel voor niet vergezelde minderjarigen. Voor kopers van buiten de BENELUX is ook een invoervergunning van het land van bestemming noodzakelijk. 

De overdracht kan enkel via Model 9 met een kopij van het jachtverlof (of sportschutterslicentie) en de identiteitskaart. Onze catalogus met adviesprijzen is enkel voor erkende vergunningshouders. Alle wettelijke bepalingen zijn van toepassing zonder enige uitzondering.

Wij zijn als wapenhandelaar deontologisch verplicht de huidige wetgevingen inzake wapens strikt na te leven, alzo zijn wij genoodzaakt alle onregelmatigheden die wij vaststellen onmiddellijk te melden aan de bevoegde diensten.

bottom of page